TingimusedMaster Climate Solutions Grupi logo ja

turundusmaterjalide kasutamise reeglidAllpool toodud reeglite koostamise eesmärgiks on informeerida Master Climate Solutions Grupi äripartnereid õigetest normidest ja põhimõtetest, mida tuleb järgida meie turundusmaterjalide, kaubamärkide ja kaubanimede kasutamisel.

Meie materjalid, nagu näiteks fotod, kataloogikavandid, veebileht, filmid, pakendikavandid jt on kaitstud autoriõiguse ja sellega seonduvate õiguste seadusega, mille alusel on meil õigus neid materjale kasutada ja levitada.


I. Master ja firma Master Climate Solutions logo.


Allpool toodud Master logo on EÜ piires registreeritud kaubamärk, mis seondub MCS-i poolt pakutavate valitud kaupadega.


Ülaltoodud logo võivad MCS-i äripartnerid kasutada ainult informatiivsel eesmärgil ning reklaamikontekstis seoses MCS Grupi poolt toodetud seadmetega. Ülaltoodud logo ei tohi kasutada koos toodetega, mille jaoks see pole ette nähtud. Kasutada tuleb ülaltoodud logo värviskeemi ja proportsioone, maksimaalsed lubatud mõõtmed on 134 x 48 pikslit. Logo ei tohi kasutada veebilehe päise põhikomponendina või veebilehe küljenduse põhikomponendina.


Allpool toodud firma Master Climate Solutions logo on MCS Grupi kaubamärk, mille liikmeteks on Dantherm Sp. z o.o., Dantherm S.p.A.Ülaltoodud logo võivad MCS-i äripartnerid kasutada ainult informatiivsel eesmärgil ning selleks, et rõhutada seadmete tootjat - Master Gruppi. Kasutada tuleb ülaltoodud logo värviskeemi ja proportsioone, maksimaalsed lubatud mõõtmed on 134 x 48 pikslit. Logo ei tohi kasutada veebilehe päise põhikomponendina või veebilehe küljenduse põhikomponendina.


II. Fotode, trükiste, kavandite jt kasutamine

nende paigutamiseks äripartnerite veebilehtedele.


  1. MCS on kõikide veebilehele mcsworld.com ja „masterheaters” lokaalsetesse domeenidesse paigutatud materjalide autoriõiguste ainuomanik, mis hõlmab muuhulgas järgnevaid materjale: veebilehe kujundus, fotod, artiklid, juhendid, kataloogid, skeemid, kirjeldused jt. Nimetatud materjalide omavolilist kopeerimist, skaneerimist ja levitamist loetakse autoriõiguse rikkumsieks.
  2. MCS lubab oma äripartneritel kasutada turundusmaterjale nende veebilehtedel eeldusel, et sellised materjalid on alla laaditud “Partnertsooni”- kaustast “Allalaadimismaterjalid”, mis paikneb veebilehel mcsworld.com. Juurdepääs neile failidele on parooliga kaitstud.
  3. MCS-ilt „Partnertsoonile” juurdepääsuparooli saamist loetakse võrdseks loa saamisega kõikide seal sisalduvate turundusmaterjalide kasutamiseks.
  4. Kõiki fotosid ja pilte, mis leiduvad „Partnertsoonis” kaustas “Allalaadimismaterjalid”, võib kasutada ainult klientidele firma MCS toodete kohta adekvaatse informatsiooni edastamise eesmärgil.
  5. MCS-i äripartnerid ei tohi edastada turundusmaterjale kolmandatele isikutele ilma MCS-i eelneva kirjaliku loata.
  6. MCS-i äripartnerid võivad paigutada reklaammaterjale ja artikleid, mille autoriõigus kuulub MCS-ile, oma veebilehele tingimusel, et lisatakse aktiivne link nende algsele allalaadimislehele koos järgmise märkusega: “Artikkel on avaldatud firma Master Climate Solutions nõusolekul”.
  7. Reklaamvideoid, mille autoriõigus kuulub MCS-ile, võib kasutada MCS-i poolt pakutavate toodete reklaamimiseks tingimusel, et avaldatud on salvestuse allikas (link MCS-i lehele või otselink ametlikult MCS-i YouTube lehele ja profiilile).
  8. MCS-i veebilehe täielik või osaline kopeerimine on keelatud.
  9. MCS-il on õigus tühistada kõiki ja mis tahes käesolevatest Reeglitest tulenevaid volitusi igal ajal, kui äripartner nimetatud reegleid rikub. Nii käituv äripartner on kohustatud eemaldama viivitamatult kõik enda poolt selleks hetkeks kasutusele võetud MCS-i turundusmaterjalid oma kasutusest.
  10. Isikud, kelle koostöö MCS-iga on lõppenud, jäävad automaatselt ilma kõikidest siinkohal Reeglite punktides 2-7 kirjeldatud volitustest.


Võtke meiega ühendust, kui seoses käesolevate Reeglitega esineb kahtlusi või kui on tarvis kirjalikku nõusolekut turundusmaterjalide edastamiseks kolmandatele osapooltele.

Dantherm Sp. z o. o.

e-mail: sekretariat@dantherm.com

tel: +48 61 654 40 00

Andmed, kirjeldused ja pildid on ainult näitlikud ja mittesiduvad.

Firma võtab endale õiguse muuta või täiustada neid ette teamata.