Rakendusalad

 • Ehitus

  Ehitus

  Ehitus on Masteri toodete põhiline kasutusala. Ehituses kasutatakse sageli tööstuslikke õhukuivateid ja õhksoojendeid. Seadme valikul on väga tähtis kaaluda, kas selle tehnilised omadused võimaldavad seda kasutada rasketes tingimustes, mis nõuavad vastupidavat ehitust ja suurt võimsust.
 • Tootmine ja logistika

  Tootmine ja logistika

  Suurte tootmis- ja laoruumide kütmine ja ventileerimine on sageli väga kulukas. Tavapärase küttesüsteemi paigaldamine ja kasutamine on enamasti väga kallis ja samas mitte eriti tõhus. Soojaõhupuhuriga saab suuri ruume kiiresti ja tõhusalt soojendada, need tagavad pideva sooja õhu juurdevoolu koos vajaliku õhuringlusega.
 • Töökojad ja garaažid

  Töökojad ja garaažid

  Masteri tooteid saab kasutada ka väikeettevõtetes. Sellisel juhul valitakse väiksema võimsusega kompaktsemad seadmed, mida saab kiiresti ja lihtsalt paigaldada ning nende käituskulud on samuti madalad. Selliseid seadmeid kasutatakse sageli töökodades, autopesulates ja väiksemates tootmisruumides.
 • Põllumajandus

  Põllumajandus

  Põllumajandus nõuab alati täpseid tingimusi. Seega peavad ka seadmed vastama kindlatele nõudmistele. Loomakasvatusruumides ja põllumajandussaaduste hoidlates kasutatavad seadmed määrduvad sageli rohkem ja neile koguneb rohkem tolmu. Need puutuvad ka kokku mürgiste gaaside, sh ammoniaagiga (esmajoones loomapidamisruumides).
 • Sündmused ja kaitsevägi

  Sündmused ja kaitsevägi

  Meelelahutuse valdkonnas kasutatakse Masteri tooteid väga laialdaselt. Mitmesuguseid soojendeid, ventilaatoreid ja kliimaseadmeid kasutatakse näiteks avalike ürituste, telesalvestuste ja fotovõtete ettevalmistamisel ja ka nende ajal. Masteri tooteid saab kergesti teisaldada ja kiiresti paigaldada ning tänu sellele on need ideaalne lahendus ajutiselt kasutamiseks...
 • Hädaabiteenused

  Hädaabiteenused

  Masteri tootevalikus on valmislahendusi hädaabiteenistustele üleujutusjärgseteks puhastustöödeks. Õnnetusjuhtumite või loodusõnnetuste puhul tuleb olenemata olukorrast kiiresti reageerida. Masteri toodetega saab kiiresti kütta kannatanutele püstitatud ajutisi varjualuseid ja kuivatada üleujutatud hooneid.