Küpsiste kasutamise ja privaatsuseeskiri


SissejuhatusKui Te külastate meie veebisaiti, kogume Teie kohta teavet, mida kasutatakse meie sisu kohandamiseks ja täiustamiseks ning veebisaidil ja meie partnerite veebisaitidel asjakohasemate reklaamide kuvamiseks.

Kui Te ei soovi, et me sellist teavet kogume, kustutage küpsised ja vältige veebisaidi kasutamist. Allpool kirjeldame täpsemalt kogutavat teavet, kogumise eesmärki ja millistel kolmandatel isikutel on juurdepääs sellele teabele.

Väljaandja

Veebileht kuulub järgmisele isikule ja veebilehe on avaldanud:
Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki, Poland
Tel. (0048) 61 65 44 000
Fax (0048) 61 65 44 001
E-post: sekretariat@dantherm.com


Isikuandmed ja milleks me neid kasutameÜldist

Isikuandmed on mis tahes teave, mis võimaldab Teid tuvastada teatud määral. Kui Te kasutate meie veebisaiti, kogume ja töötleme selliste andmete mitut elementi. See toimub näiteks küpsiste vahendusel meie sisu tavapärasel kasutamisel, meie uudiskirja tellides, kontaktivormi esitades, loosis või küsitlusel osaledes, kasutajaks või tellijaks registreerides, muude teenuste kasutamisel või veebisaidi vahendusel oste tehes.

Üldjuhul kogume ja töötleme järgmist liiki teavet: Teie arvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefoniga seotud unikaalne ID ja tehnilised andmed, Teie IP-aadress, geograafiline asukoht, lehitsemisajalugu ja leheküljed, millel klõpsate.

Niivõrd, kuivõrd annate oma sõnaselge nõusoleku ja esitate andmed ise, töötleme ka järgmisi andmeid: Teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress ja ettevõte/organisatsioon, samuti muud andmed, mille Te sõnaselgelt ja vabatahtlikult esitate. See on üldjuhul seotud päringute esitamisega kontaktivormide kaudu, materjalide, mille me Teile kättesaadavaks teeme, allalaadimisega või meie uudiskirja tellimisega.

Kogutavat teavet hoitakse ja töödeldakse valdavalt Danthermi kliendisuhete juhtimissüsteemis.

Eesmärk

Teavet kasutatakse Teie kui kasutaja tuvastamiseks ja Teie soovitud teenuste osutamiseks, sealhulgas uudiskirjade saatmiseks ja päringutele vastamiseks. Samuti kasutame teavet oma teenuste ja sisu optimeerimiseks, sealhulgas anonüümse statistika tegemiseks ning enda ja meie partnerite veebisaitidel reklaami kuvamiseks, mille kohta me arvame, et see pakub Teile kõige rohkem huvi, näiteks spondeeritud sisu LinkedIn’is või Google AdWordsis.

Turvalisus

Me oleme võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida Teie andmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävimist, avaldamist, kaotsiminekut või halvenemist, andmete avaldamist kolmandatele isikutele, andmete väärkasutust või muul seadusega vastuolus oleval viisil töötlemist.

Andmete säilitamise periood

Andmeid säilitatakse seadusega lubatud aja jooksul ja me kustutame andmed, kui need ei ole enam vajalikud. Säilitamisperiood oleneb andmete olemusest ja hoiustamise alusest. Seega ei ole võimalik esitada üldist ajavahemikku, pärast mida andmed kustutatakse.

Kui Te tellite meie uudiskirja, hoiustame ja töötleme Teid puudutavaid andmeid sellel eesmärgil seni, kuni Te otsustate uudiskirjast loobuda.

Allpool jaotises „Küpsised“ olevast ülevaatest leiate veebisaidil kasutatavate küpsiste eluea. Pange tähele, et eluiga arvutatakse ajast, mil Te veebisaiti viimati külastasite.

Andmete edastamine

Andmeid selle kohta, kuidas Te veebisaiti kasutate, reklaamide kohta, mida Teile esitatakse ja millel Te klõpsate (juhul, kui klõpsate), geograafilise asukoha, soo ja vanuserühma jne kohta avaldatakse kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd need andmed on teada. Nimetatud kolmandad isikud leiate altpoolt jaotisest „Küpsised“. Neid andmeid kasutatakse sihitud reklaami esitamiseks.

Teatud juhtudel võidakse andmeid avaldada teistele Dantherm Groupi ettevõtetele või Dantherm Groupi toodete edasimüüjatele. Sellised andmed võivad sisaldada kontaktivormide sisu, et me saaksime pakkuda Teile parimat teenust kõige sobivamas geograafilises asukohas.

Andmete hoiustamiseks ja töötlemiseks kasutame mitmeid kolmandaid isikuid. Need kolmandad isikud töötlevad teavet üksnes meie nimel ja nad ei saa kasutada neid andmeid oma huvides.

Isikuandmeid, näiteks nime, e-posti aadressi jne avaldame vaid Teie nõusolekul. Me kasutame üksnes andmetöötlejaid, kes asuvad EL-is või riikides, kus Teie andmed on piisavalt kaitstud.

Teie õigused

Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid me Teie kohta töötleme. Samuti võite igal ajal vaidlustada oma andmete kasutamise. Ühtlasi võite tagasi võtta oma nõusoleku, mille alusel me Teie andmeid töötleme. Kui Teie andmed, mida me töötleme, on valed, on Teil õigus taotleda andmete parandamist või kustutamist. Selline taotlus tuleks saata aadressile sekretariat@dantherm.com. Kui soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võite pöörduda ka Taani andmekaitseasutuse poole.

Küpsised

Küpsisefailid ehk lihtsamalt „küpsised” on tekstifailid, mille veebileht salvestab teie arvutisse või muusse interneti kasutamist võimaldavasse seadmesse. Failid võimaldavad veebilehel tuvastada veebilehte külastav brauser või salvestada seadistusi või muud informatsiooni nendesse.

Dantherm Sp. z o.o. kasutab oma veebilehtedel küpsiseid veebilehtede töö täiustamiseks ning oma klientidele erinevate teenuste ja funktsioonide pakkumiseks. Kasutaja võib küpsisefaile blokeerida või piirata nende kasutamist brauseri poolt, kuid see võib takistada veebilehe mõningate funktsioonide kasutamist.

MCS-i veebileht kasutab küpsiseid, millel on mitu eesmärki, sh kasutaja informatsiooni salvestamine veebilehe sirvimise ajal. Küpsised koguvad informatsiooni ka selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte sirvib, sh selle kohta, millele sirvimise ajal klikitakse. Need küpsised võidakse anda edasi meie veebianalüütikutele, kuid neid kasutatakse üksnes meie veebilehe töö täiustamisega seotud eesmärkidel.

Küpsised jälitavad informatsiooni selle kohta, mida kasutaja meie veebilehel sirvib; see võimaldab meil teha personaalseid pakkumisi või anda kasutaja huvidega seotud informatsiooni.

Kõik veebibrauserid võimaldavad küpsiseid blokeerida ja kustutada. Täiendavat informatsiooni küpsisefailide haldamise kohta vaadake oma brauseri abifailidest.