Kontakt

MCS Kesk-Euroopa on nii tootmisüksus kui ka logistikasõlm, mis paikneb Poolas Gądkis, Poznańi lähedal.

Poland


Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki, Poland

Tel. (0048) 61 65 44 000
Fax (0048) 61 65 44 001

sekretariat@dantherm.com

NIP: 5252506701
Kapitał zakładowy:
27.005.050,00 PLN

Sąd Rejonowy w Poznaniu
NUMER KRS 0000386183
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGOGPS N: 52° 19' 0" E: 17° 2' 1"